Location

Tharu Clinic

8, Third Seaward road, Valmiki nagar, Thiruvanmiyur,

Chennai, Tamil Nadu 600041

Phone: 91-44-6555 6415 ; 91-9500116099